Rotacin?s movos

Christian Maier GmbH & Co KG (Vokietija) - tai kokyb?, saugumas ir patirtis. Kaip vieno i? labiausiai patyrusi? rotacini? jung?i? (mov?, garo galv?) gamintoj?, ?mon?s prioritetas ir tikslas yra padidinti rotacini? jung?i? produkt? ir paslaug? kokyb? ir vert?. Tai pasiekiama integruojant tradicines ir gerai ?inomas auk?tos kokyb?s vertybes, patikimum? ir saugum? kartu su tvirta technologij? infrastrukt?ra, paremta ?rodytomis ir patikimomis technologijomis.
Maier turi daugiau nei 50 met? patirt? gaminant rotacines jungtis. Gaminama daugiau nei 1000 standartini? ir nestandartini? versij?. Produktai yra sertifikuoti ISO 9001, ATEX 94/9/CE ir PED 97/23/CE sertifikatais. MAIER rotacin?s jungtys naudojamos tekstil?s, plastiko, popieriaus, gumos, maisto, plieno, chemijos ir energetikos pramon?je. Sukamosios jungtys pritaikomos stakl?ms, galios verpst?ms, plastikini? med?iag?, gumos, neaustini? produkt? kalandroms (kaitinam? velen? sistemoms), spausdinimo ir fleksografin?ms, tekstil?s ir odos i?dirbimo, popieriaus ma?inoms, besisukantiems d?iovintuvams/mai?ytuvams, tabako apdorojimo ma?inoms, dro?li? plok??i? gamyboje, PET buteli?, pu?iamo liejimo, rotacin?se atliek? formavimo ma?inose, stog? dang? gamyboje, v?jo turbinoms, saul?s energetikos plok??i? gamyboje, sankabose, ri?i? sistemose.

Apie gamintoj?: www.maier-heidenheim.com

Teiraukitės dėl dominančių produktų