Plovimo elementai

1896 metais Waldemar Nielsen Kopenhagoje (Danija) ?kur? ?mon? Vald.Nielsen Metalvarefabrik. Iki 60-?j? bendrov? buvo pl?tojama kaip Nielsen ?eimos verslas. 1969-1970 m. pastatyta moderni gamykla Hadersleve. Per ?? laikotarp? itin i?populiar?jo originalios Nito movos. Kiti produktai i? ?io laikotarpio buvo KIP duj? ?iaupai, OPAL du?ai ir TOKANI vo?tuvai. 1980-?j? prad?ioje bendrov? tapo NKT A/S dalimi - dukterine Fisker&Nielsen A/S ?mone. 1985 m. pavadinimas buvo pakeistas ? Nitodan A/S, o ?iandien ?mon?s pavadinimas - Nito A/S. 1995 m. ?mon? Nito A/S buvo parduota Vikan A/S.Nito neapsiriboja vandens mov? gamyba, nors tai yra pagrindin? ?mon?s produkcija: saugos movos, mov? sistemos i? ner?dijan?io plieno, auk?to sl?gio movos ir daugelis kit?. Nito taip pat gali pasi?lyti plat? vandens pistolet?, purk?tuv?, kit? profesionali? valymo sprendim? asortiment?.

Teiraukitės dėl dominančių produktų