Photoelectric Sensors

SICK AG (Vokietija) yra viena i? pirmaujan?i? automatikos sprendim? gamintoj? pasaulyje. Kompanija, ?kurta 1946 m., turi beveik 50 dukterini? ?moni? ?vairiose pasaulio ?alyse, o ?iuo metu bendrov?je dirba daugiau nei 5800 darbuotoj?. 
SICK gamina pramoninius jutiklius (sensorius), skirtus pramoninei automatikai, matavimo ir analiz?s steb?senai skirtus elementus. Sensori? panaudojimo sritys yra nuo pramon?s irengim? proces? steb?jimo, apsaugini? zon? ir vaizdo atpa?inimo iki oro s?lyg? matavimo. Gamybos, prekybos, logistikos patikimumui ir analizei u?tikrinti, procesas gali b?ti racionalizuotas objekt? identifikavimo, toki? kaip br?k?nini? kod? skaitytuvai, naudojimu.
SICK pramoniniai jutikliai (sensoriai) bei kiti taikomieji sprendimai padeda sukurti pagrind? patikimai ir veiksmingai proces? kontrolei, apsaugoti ?mones nuo nelaiming? atsitikim? bei i?vengti ?alos aplinkai.Apie gamintoj?: www.sick.com

Optoelectronic Security Solutions

Teiraukitės dėl dominančių produktų