Gecko griebtuvas

Gecko Gripper naudoja milijonus mikroskopini? fibrilini? stieb?, kurie prilimpa prie pavir?iaus, naudodami galingas van der Waals j?gas - taip pat kaip ir gekonai. ?kv?ptas gamtos, Gecko leid?ia pritvirtinti ir pakelti bet kokio tipo plok??ius ir lygius pavir?ius be susl?gto oro ar bet kokios i?orin?s galios, naudojant lengv? sukibimo technologij? „Pick & Place“ programoms. Kadangi Gecko k?limas vyksta be susl?gto oro ar bet kokios kitos i?orin?s galios, tai suteikia efektyvesn? ir ekonomi?kesn? sprendim?.

Savyb?s ir privalumai:

  • Gekono stiliaus sukibimas;
  • Keliami plok?ti ir lyg?s objektai nenaudojant oro ar kit? i?orini? j?g?;
  • Gali kelti lygius ar por?tus objektus;
  • Momentinis sukibimas;
  • Integruotas svorio jutiklis preciziniam pak?limui;
  • Atstumo jutiklis.

Aplikacijos:

  1. Ma?in? prie?i?ra;
  2. Pick &

Teiraukitės dėl dominančių produktų