Encoders

SICK AG (Vokietija) yra viena i? pirmaujan?i? automatikos sprendim? gamintoj? pasaulyje. Kompanija, ?kurta 1946 m., turi beveik 50 dukterini? ?moni? ?vairiose pasaulio ?alyse, o ?iuo metu bendrov?je dirba daugiau nei 5800 darbuotoj?. 
SICK gamina pramoninius jutiklius (sensorius), skirtus pramoninei automatikai, matavimo ir analiz?s steb?senai skirtus elementus. Sensori? panaudojimo sritys yra nuo pramon?s irengim? proces? steb?jimo, apsaugini? zon? ir vaizdo atpa?inimo iki oro s?lyg? matavimo. Gamybos, prekybos, logistikos patikimumui ir analizei u?tikrinti, procesas gali b?ti racionalizuotas objekt? identifikavimo, toki? kaip br?k?nini? kod? skaitytuvai, naudojimu.
SICK pramoniniai jutikliai (sensoriai) bei kiti taikomieji sprendimai padeda sukurti pagrind? patikimai ir veiksmingai proces? kontrolei, apsaugoti ?mones nuo nelaiming? atsitikim? bei i?vengti ?alos aplinkai.Apie gamintoj?: www.sick.com

Security encoders

Novatoriškos idėjos ir išskirtinė kokybė – pagrindiniai SIKO GmbH (Vokietija) bruožai, charakterizuojantys kompaniją jau daugiau nei 50 metų. Daugelio metų patirtis matavimo technologijų srityje, moksliniai tyrimai ir klientų pastabos skatina ieškoti metrologinių sprendimų, galinčių atitikti ne tik šiandienos, bet ir rytojaus vartotojų poreikius.

Kompanija SIKO tiekiami aukščiausios kokybės matavimo prietaisai: padėties indikatoriai, enkoderiai, aktuatoriais, magnetinės matavimo sistemos. 

Penkios dukterinės įmonės ir maždaug 60 atstovybių užtikrina tiesioginį kontaktą ir techninę pagalbą SIKO produktų naudotojams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Apie gamintoją: www.siko-global.com

Teiraukitės dėl dominančių produktų