Barkodų skaitytuvai

SICK AG (Vokietija) yra viena i? pirmaujan?i? automatikos sprendim? gamintoj? pasaulyje. Kompanija, ?kurta 1946 m., turi beveik 50 dukterini? ?moni? ?vairiose pasaulio ?alyse, o ?iuo metu bendrov?je dirba daugiau nei 5800 darbuotoj?. 
SICK gamina pramoninius jutiklius (sensorius), skirtus pramoninei automatikai, matavimo ir analiz?s steb?senai skirtus elementus. Sensori? panaudojimo sritys yra nuo pramon?s irengim? proces? steb?jimo, apsaugini? zon? ir vaizdo atpa?inimo iki oro s?lyg? matavimo. Gamybos, prekybos, logistikos patikimumui ir analizei u?tikrinti, procesas gali b?ti racionalizuotas objekt? identifikavimo, toki? kaip br?k?nini? kod? skaitytuvai, naudojimu.
SICK pramoniniai jutikliai (sensoriai) bei kiti taikomieji sprendimai padeda sukurti pagrind? patikimai ir veiksmingai proces? kontrolei, apsaugoti ?mones nuo nelaiming? atsitikim? bei i?vengti ?alos aplinkai.Apie gamintoj?: www.sick.com

Cognex DataMan ir MX serijos pramoniniai, vaizdo apdorojimu paremti brūkšninių kodų skaitytuvai, iššifruoja 1-D ir 2-D kodus, nuo spausdintų etikečių iki sunkiausiai įskaitomų tiesioginio prekių ženklinimo kodų, ir garantuoja aukščiausią skaitymo kokybę.

Cognex brūkšninių kodų skaitytuvai gali: sumažinti išlaidas, padidinti našumą ir kontroliuoti produkcijos atsekamumą.

Cognex - tai pasaulyje pirmaujanti vaizdo apdorojimo sistemų, programinės įrangos ir pramoninių brūkšninių kodų skaitytuvų tiekėja.Cognex sistemos padeda įmonėms užtikrinti gaminių kokybę, pašalinti gamybos klaidas, mažinti gamybos sąnaudas.Vaizdo apdorojimo sistemos naudojamos defektų nustatymui, gamybos linijų stebėjime, robotų valdyme, produkcijos sekime, rūšiavime ir identifikavime.Techvitas 2019 metais tapo oficialiu Cognex partneriu Lietuvoje ir Latvijoje.

Cognex DataMan ir MX serijos pramoniniai, vaizdo apdorojimu paremti brūkšninių kodų skaitytuvai, iššifruoja 1-D ir 2-D kodus, nuo spausdintų etikečių iki sunkiausiai įskaitomų tiesioginio prekių ženklinimo kodų, ir garantuoja aukščiausią skaitymo kokybę.

Cognex brūkšninių kodų skaitytuvai gali: sumažinti išlaidas, padidinti našumą ir kontroliuoti produkcijos atsekamumą.

Teiraukitės dėl dominančių produktų