2D Vision Products

SICK AG (Vokietija) yra viena i? pirmaujan?i? automatikos sprendim? gamintoj? pasaulyje. Kompanija, ?kurta 1946 m., turi beveik 50 dukterini? ?moni? ?vairiose pasaulio ?alyse, o ?iuo metu bendrov?je dirba daugiau nei 5800 darbuotoj?. 
SICK gamina pramoninius jutiklius (sensorius), skirtus pramoninei automatikai, matavimo ir analiz?s steb?senai skirtus elementus. Sensori? panaudojimo sritys yra nuo pramon?s irengim? proces? steb?jimo, apsaugini? zon? ir vaizdo atpa?inimo iki oro s?lyg? matavimo. Gamybos, prekybos, logistikos patikimumui ir analizei u?tikrinti, procesas gali b?ti racionalizuotas objekt? identifikavimo, toki? kaip br?k?nini? kod? skaitytuvai, naudojimu.
SICK pramoniniai jutikliai (sensoriai) bei kiti taikomieji sprendimai padeda sukurti pagrind? patikimai ir veiksmingai proces? kontrolei, apsaugoti ?mones nuo nelaiming? atsitikim? bei i?vengti ?alos aplinkai.Apie gamintoj?: www.sick.com

Cognex In-Sight® 2D savarankiškos vaizdo apdorojimo sistemos yra neprilygstamos kai reikia tikrinti, identifikuoti ir sekti produkciją sudėtingomis sąlygomis. Šios pramoninio lygio vaizdo atpažinimo sistemos sujungia pažangiausią pasaulyje vaizdo apdorojimo priemonių biblioteką su didelės spartos kameromis. Cognex tiekia įvairių modelių savarankiškas kameras iki 12 MP, įskaitant linijines ir spalvoto vaizdo.

Cognex - tai pasaulyje pirmaujanti vaizdo apdorojimo sistemų, programinės įrangos ir pramoninių brūkšninių kodų skaitytuvų tiekėja.Cognex sistemos padeda įmonėms užtikrinti gaminių kokybę, pašalinti gamybos klaidas, mažinti gamybos sąnaudas.Vaizdo apdorojimo sistemos naudojamos defektų nustatymui, gamybos linijų stebėjime, robotų valdyme, produkcijos sekime, rūšiavime ir identifikavime.Techvitas 2019 metais tapo oficialiu Cognex partneriu Lietuvoje ir Latvijoje.

Cognex In-Sight® 2D savarankiškos vaizdo apdorojimo sistemos yra neprilygstamos kai reikia tikrinti, identifikuoti ir sekti produkciją sudėtingomis sąlygomis. Šios pramoninio lygio vaizdo atpažinimo sistemos sujungia pažangiausią pasaulyje vaizdo apdorojimo priemonių biblioteką su didelės spartos kameromis. Cognex tiekia įvairių modelių savarankiškas kameras iki 12 MP, įskaitant linijines ir spalvoto vaizdo.

Teiraukitės dėl dominančių produktų